Privacy Policy

Inleiding

Inhetpoppenhuis-workshops.nl (hierna: ‘wij’ en ‘ons’) verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects, relaties en inschrijvers op mailinglijsten.

Tom Zoethout is de Functionaris Gegevensbescherming, maar mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen via info(@)inhetpoppenhuis-workshops.nl of telefonisch op 034-2271421.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Klantgegevens die wij verwerken zijn die, die minimaal nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en te kunnen factureren. De gegevens zijn: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres, e-mails. Deze verwerken wij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (belasting).

Van inschrijvers op mailinglijsten verwerken wij: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (vast- en/of mobiel). Deze verwerken wij om contact te kunnen onderhouden en inschrijvers te kunnen benaderen om klant bij ons te worden. Iedereen kan zich altijd eenvoudig uitschrijven van mailinglijsten in iedere e-mail die via ons e-mail marketingsysteem wordt verstuurd.

Website en websites van derden

Op onze website wordt statistische informatie verzameld. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Voor advertentiecampagnes wordt (indien aan de orde) informatie verzameld door Google Adwords en/of Facebook. Hiermee wordt de relevantie van advertenties afgestemd. Er gaan gaan pertinent geen persoonsgegevens naar deze partijen.

Met Google Analytics kijken we naar klikgedrag om zo de website te kunnen verbeteren en effectiever te laten aansluiten op dit gedrag, de behoeften van onze bezoekers van de site.

E-mail marketing

Voor onze e-mail marketing maken wij gebruik van Mailchimp. Zij voldoen, naar hun eigen zeggen, op hun beurt aan de GDPR (General Data Protection Regulation) van de EU.
Je kunt je altijd uitschrijven van één, meerdere of alle van onze mailinglijsten.

Lijsten met e-mailadressen en eventuele andere persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt en worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het versturen van relevante informatie en aanbiedingen van onze eigen producten en diensten of diensten van partners waar wij mee samenwerken. Partners hebben geen toegang tot deze lijsten en persoonsgegevens.

Facturering en boekhouding

Voor onze facturering maken wij gebruik van factuursturen.nl en  mollie.nl. Zij voldoen aan de AVG. Onze boekhouding wordt gevoerd door Brouwer Eman & Slob BV en voldoen aan de AVG.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de wetgeving (10 jaar).

Cookie statement

Wij gebruiken cookies voor Google Analytics, Google Adwords en we gebruiken de Facebook pixel.

Google Analytics houdt gegevens bij: – Het IP-adres (maar hebben we geanonimiseerd, dus niet naar gebruikers te herleiden);- Gegevens over het apparaat en browser dat gebruikt wordt; – Van welke bron bezoekers afkomstig zijn en van welke pagina’s op de site; – Welke pagina’s bezocht zijn hoe lang het gemiddeld verblijf is; – Hoe vaak knoppen en links worden gebruikt.

Google Adwords gebruikt de cookie om te kunnen rapporteren welke media effectief is en op basis van deze informatie worden de kosten voor Adwords bepaald door Google.

De Facebook pixel wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en advertenties beter op voorkeuren van gebruikers van Facebook te laten aansluiten.

Cookies kan je altijd verwijderen via je browser.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben, verbeteringen weten of iets anders willen melden met betrekking tot onze AVG, neem dan direct contact met ons op.

Inhetpoppenhuis-workshops.nl (Dit is een handelsnaam van ZCC Management B.V.)
Doelenstraat 3c
3401 DV, IJsselstein
030 – 2271421

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software op de site zal de exclusieve eigendom blijven van haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectuele eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie.

U mag niet

  • materiaal of inhoud van onze website (her)publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
  • verkopen of verhuren
  • materiaal of inhoud op onze website reproduceren, dupliceren, afgeleide maken, kopiëren of anderszins exploiteren voor enig doel.
  • inhoud van onze website herpubliceren, ook niet naar een andere wensite

Beperkte toegang

Mogelijk zullen we het in de toekomst nodig vinden om de toegang tot (delen van) onze website te beperken en behouden ons hier het volledig recht toe om dit te doen. Indien wij u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken (danwel de mogelijkheid daartoe) om toegang te krijgen tot beperkte gebieden van onze website, dient u ervoor te zorgen dat zowel uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig worden bewaard en geheim blijven voor anderen.

Gebruik van Testimonials

Met betrekking tot het gebruik van gebruikersverklaringen en getuigenissen in onze reclame, het volgende:

Getuigenissen die op deze site verschijnen, zijn eigenlijk via tekst, audio of video inzending ontvangen. Het zijn persoonlijke ervaringen, als gevolg van belevenissen van mensen die onze producten en / of diensten op een bepaalde manier hebben gebruikt. Het zijn de op zich staande resultaten en de resultaten kunnen variëren. We zullen nooit claimen dat dit typische resultaten zijn. De getuigenissen zijn derhalve niet per se representatief voor al degenen die onze producten en / of diensten gaan gebruiken.

De testimonials, in welke vorm dan ook, op deze website (tekst, audio, video of andere) zijn letterlijk overgenomen, met uitzondering van de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige zijn ingekort. Met andere woorden, niet het hele verhaal dat wij van de schrijver ontvingen wordt weergegeven, bijvoorbeeld wanneer het te lang lijkt of wanneer niet de hele verklaring van belang is voor het grote publiek lijkt.

www.inhetpoppenhuis-workshops.nl neemt geen enkele verantwoordelijk voor de adviezen of reacties geplaatst op www.inhetpoppenhuis-workshops.nl. Inhetpoppenhuis-workshops is niet een forum voor getuigenissen, maar biedt getuigenissen als een middel voor klanten om hun ervaringen met elkaar te delen. Uit bescherming tegen misbruik, zullen getuigenissen pas verschijnen nadat ze zijn beoordeeld door het management. Inhetpoppenhuis-workshops management schaart zich op voorhand en in beginsel niet achter de meningen, standpunten of commentaren van welke getuigenissen op www.inhetpoppenhuis-workshops.nl dan ook. De meningen zijn strikt de standpunten van degenen die de getuigenissen hebben geplaatst.

De getuigenissen zijn nooit bedoeld om te pretenderen dat onze producten en / of diensten kunnen worden gebruikt voor diagnose, behandeling, genezen, verlichten of voorkomen van een ziekte. Dergelijke claims, impliciet of expliciet, in welke vorm dan ook, zijn niet klinisch getest en geëvalueerd.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

www.inhetpoppenhuis-workshops.nl geeft geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de inhoud op deze website of sites gelinkt aan deze site.

Alle materialen op deze site worden verstrekt “as is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zullen zijn vertegenwoordigers of vennoten aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken , zelfs als de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.

Beleid Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving. U kunt er echter zeker van zijn dat als het privacybeleid verandert in de toekomst, we de door u verstrekte persoonlijke informatie, niet op een wijze zullen behandelen die wezenlijk onverenigbaar zou zijn met het privacybeleid waaronder u de informatie heeft verstrekt, zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij vinden het belangrijk voor onszelf en voor onze klanten dat wij in het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met deze principes handelen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Contact

Als u vragen heeft over dit beleid, of uw ervaringen met onze website, neem dan hier contact met ons op: